مرمر پرتقالی -داراب سنگ

گروه معادن و کارخانجات سنگ داراب

darab stone-داراب سنگ
darab stone-داراب سنگ
darab stone-داراب سنگ
darab stone-داراب سنگ
darabstone visitcard

آدرس کارخانه : فارس ، بوانات ، شهرک صنعتی بوانات ، بلوک E

تلفن تماس: 09179921310-09122157281

ایمیل: darabsang@gmail.com

پیمایش به بالا